Tilbage til forsiden
www.Adriatic.dk
TOLKNING & OVERSÆTTELSE SERVICE


Ejendomme

BådCharter

Lej en feriebolig

Om Kroatien

Aktuelt

Foto Album

TolkeService

Firmaprofil &
Kontakt

 

Vi kan tilbyde service i tolkning i sproget serbisk/kroatisk/bosnisk.

I 1993 blev Kresimir Kreso Basic godkendt som tolk af Rigspolitichefen (Journ.nr. CENT 83321-05203-92). Siden har han arbejdet som tolk og oversætter for Justitsministeriet, Rigspolitichefen, Dansk Røde Kors og private.
Hans uddannelsesmæssige baggrund er 4 års gymnasium og 4 års jurastudie fra Jugoslavien / Kroatien og ingeniør (svagstrøm/mediko linien) uddannelsen fra Danmark.
Med den baggrund er han særlig egnet til teknisk, juridisk og medicinsk- teknisk tolkning og oversættelser.

Priser (eks. moms):

I henhold til ”Cirkulæreskrivelse om vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område” fra den 15. juni 2009. anvendes følgende takster:

- Tolkning 309,30 kr. pr. påbegyndt time
- Forgæves fremmøde, f.eks. hvor et retsmøde aflyses, honoreres som 1 times tolkning
- Skriftlig oversættelse, linietakst, almindelig tekst (min. 25 linier)13,55 kr.
- Skriftlig oversættelse, linietakst, svær tekst (min. 25 linier) 14,50 kr.
- Transport tid over 10 km. 154,65 kr. pr. påbegyndt ½ time
- Befordring i egen bil per 1.1.2009 er satsen 3,56 kr./km.

En linie beregnes som 60 anslag inklusive mellemrum.
For tolkning inden kl. 8:00 og efter kl. 17:00 samt på lørdag og søn- og helligdage fordobles de nævnte takster.
Der kan fastsættes særskilte takster på særlige områder for visse ydelser.

Taksterne skal tillægges 25 % moms.

www.Adriatic.dk